Disclaimer

Algemeen

Deze website werd met zorg gecreëerd, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kunnen dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Ingeval links naar andere sites tot stand worden gebracht, al of niet met behulp van zoekinstrumenten, is Selectair niet aanspakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Selectair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht, © Selectair cvba
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken 
Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Cookiebeleid

De website Selectair.be plaatst cookies.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer bij het bezoeken van onze website. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Waarom worden er Cookies gebruikt?
Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst Selectair cookies op jouw computer. De cookies worden dus gebruikt om de website van Selectair beter te laten functioneren en het bezoek te monitoren. Selectair kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Weten Cookies wie ik ben?
Nee. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. Op basis van jouw surfgedrag onthouden ze alléén je voorkeuren en je interesse(s).

Hoe cookies te ontwijken en/of te verwijderen?
Zoals hierboven staat uitgelegd, helpen cookies je om het meeste uit onze website te halen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren. Wees er van bewust dat delen van de site niet correct functioneren als je de cookies uitschakelt. De meeste browsers kunnen worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Tracking Cookies door derden die geplaatst worden kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
 

Voor vragen over het privacy beleid of de wijze waarop Selectair om gaat met cookies, kun je een email sturen naar info@selectair.be onder vermelding van 'privacy gegevens'.

Wijzigen Cookiebeleid
Selectair behoudt zich het recht haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Selectair adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Selectair wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.


Allerlei 
Ieder geschil met betrekking tot de Selectair site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

Online geschillenbeslechting informatie: meer lezen

Contacteer ons

{{model.name}}

{{model.phone}}

{{model.email}}

Kies je Selectair reisagent.


zoeken

Geef een geldige postcode of locatie op.